Tilføj til favoriter  E-mail side   

CO2 neutraliser din rejse

Rejsebureauer som er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening har sammen med IngenCO2.dk lavet et frivilligt initiativ, der gør det muligt at CO2 neutralisere din rejse.

Det er helt frivilligt for de rejsende at deltage ligesom rejseselskaberne også deltager frivilligt.

På denne side har vi beskrevet baggrunden for initiativet, hvordan det foregår, hvad pengene går til osv.


Flyrejser udleder CO2

Når du rejser med fly udledes der CO2. Det skyldes brugen af brændstof i flyvemaskinen.

Flyselskaberne forsker meget i mere energieffektiv flytransport. Mere moderne fly nedbringer CO2-udledningen, da flyene flyver længere pr. kilometer.


CO2 fra flyrejser kan neutraliseres

Selvom det ikke er muligt at fjerne den CO2-udledning, som din flyrejse giver, så har du alligevel mulighed for at gøre en forskel. Ved at CO2 neutralisere din rejse sikrer du, at den mængde CO2, som din flyvning giver, balanceres af en tilsvarende reduktion i CO2-udledningen et andet sted.

Det fungerer på den måde, at du ved hjælp af CO2-beregneren på rejsebureauets hjemmeside indtaster din flyrute. Herefter beregnes CO2-udledningen fra rejsen. Denne mængde CO2 skal så fjernes et andet sted - og det betaler du for.


Vi fjerner CO2 ved hjælp af klimaprojekter

Vi har valgt at støtte de internationalt anerkendte Gold Standard-projekter. Gold Standard blev i sin tid startet af bl.a. WWF. 

Gold Standard-projekter er nøje verificeret af uafhængige auditører og projekterne udmærker sig ved sikkerhed for, at såfremt projektet ikke blev gennemført, da ville CO2-reduktionen ikke ske af sig selv. Udover valget af Gold Standard har vi også lagt nogle yderligere kriterier, heraf kan bl.a. nævnes: 

- Vores projekter er nøje udvalgt for deres sociale effekt i de områder, hvor de gennemføres (eks. går flere projekter ud på at opsætte energieffektive komfurer hos familier, der laver mad ved åbent bål. Herved spares meget brænde, familierne slipper for røgforgiftning og der skabes arbejdspladser). 

- Vi vælger kun projekter udenfor Europa og Asien, nemlig Afrika. Det sikrer, at vi ikke bare fritager de pågældende landes regeringer for opgaven med at nå de mål, som de selv har bundet sig til. 

- Af andre væsentlige kriterier kan nævnes, at vi kun går ind i projekter, som vi kan følge nøje og som gennemføres af anerkendte organisationer og NGO’ere.

Vores CO2-beregninger tager udgangspunkt i vores research af brændstofforbruget ved flyrejser. Da vi ikke har mulighed for at vide præcist hvilken flytype, du benytter (samt øvrige faktorer, der spiller ind), har vi taget udgangspunkt i anslåede værdier. Hertil har vi lagt en buffer. Vi kan ikke garantere for nøjagtigheden i alle variationer (flytyper, destinationer m.m.).

Vores metode samt beregningsgrundlag er således på ingen måde den billigste vej til en kompensation af miljøbelastningen. Men vi har valgt denne, da vi vil sikre tilstrækkelig CO2 reduktion. Hvad går pengene til?

Når du laver en CO2 neutraliesring gennem rejseselskabet, går pengene direkte til CO2 neutraliseringer. Da du skal betale online er der en mindre udgift til at få gennemført betalingen (dette beløb er en del af din pris). Betaling gennemføres af PBS og Quickpay i Danmark. Herudover går max. 10% til transaktionsudgifter og kontrol.

Herudover går pengene ubeskåret til ovenstående og der er således intet til administration, der dækkes af Danmarks Rejsebureau Forening.


Alle rejsende får certifikat

Når du beslutter dig for at CO2 neutralisere din rejse og gennemfører betalingen, modtager du kvittering og certifikat.

På certifikatet fremgår det, hvor mange ton CO2, du har neutraliseret.

CO2 certifikat

Hvis du har spørgsmål til dette initiativ, kan du henvende dig til .

Danmarks Rejsebureau Forening

  

 

CO2 neutralt website


  
 
Copyright © ingenCO2 - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!